Door op 22 februari 2016

Comité ‘Wateringe in actie’…

Ons Tweede Kamerlid Loes Ypma komt naar Hellevoetsluis om de actie “De Wateringe moet blijven!” te ondersteunen. En op 27 februari staat een opschoonactie op het programma!!!

Maandag 29 februari komt ons Tweede Kamerlid Loes Ypma naar Hellevoetsluis voor de (voorlopig laatste?) actiebijeenkomst “Wateringe moet blijven!”.

Deze actiebijeenkomst vindt plaats in het MultiCultureel Centrum aan de Moriaanseweg-West 2 en begint in de vroege avond om 19:00 uur (inloop vanaf 18:30) om ook kinderen, waar het uiteindelijk om gaat, in de gelegenheid te stellen erbij te zijn. Het programma zal net iets meer dan een uur duren en behelst op hoofdlijnen:

Stand van zaken
– Resultaat petitie en kleurwedstrijd
– Uitreiking prijsjes kleurwedstrijd
– Presentatie videoclip “Wandeling naar IKC Sportlaan”
– Analyse stand van zaken in landelijk perspectief
– Daarna zal er tot 20:30 nog gelegenheid zijn om na te praten voor wie wil.

De bijeenkomst staat in het perspectief dat schoolbestuur en gemeentebestuur de afgelopen jaren plannen ontwikkelden voor de bouw van een nieuw Integraal Kind Centrum (IKC) aan de Sportlaan en daarmee De Wateringe zouden sluiten aan de Bremstraat.

Ook zal daar echter in meegenomen worden de laatste ontwikkelingen waarbij de betreffende besturen nu een opening bieden naar het voorbestaan van een openbare basisschool aan de Bremstraat in de vorm van een ‘neven-IKC’. Dit zal voor het actiecomité de opmaat zijn naar de gemeentelijke besluitvorming in de vergadering van de gemeenteraad van 21 april.

Het actiecomité nodigt iedereen uit met belangstelling voor het behoud van De Wateringe of voor het behoud van voldoende scholen in de buurten in het algemeen om bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn.

Verder staat op ons programma een:

LogoWateringeOpschoonactie bij OBS Wateringe…
Zaterdag 27 februari organiseert het actiecomité “Wateringe moet blijven!” een opschoonactie op het schoolplein van OBS De Wateringe. Daarmee wil zij laten zien dat het behoud van de school de ouders en buurtbewoners echt aan het hart gaat. Van 11 tot 13 uur zullen zij met een aantal vrijwilligers op het schoolplein aanwezig zijn om zwerfvuil op te ruimen en meer van dit soort handelingen uit te voeren. Meekomende kinderen zullen wij proberen met enkele openluchtspelletjes gezellig bezig te houden gedurende de ‘opschoon’tijd.