Door Hennie Wiersma op 12 juli 2015

Keek op de Week: 12 juli…

Discussies die gevoerd moeten worden: Wat is vrijwilligerswerk en waar stopt het? Wanneer worden banen door de vrijwilliger verdrongen en wordt de tegenprestatie als dwang ervaren. Zonder motivatie lukt het samenwerken echt niet.

 

De week van…
Hennie Wiersma…

Dat bewonersparticipatie werkt blijkt uit de geslaagde wijkaanpak in de omgeving van de Hoonaartstraat. Onder veel belangstelling van buurtbewoners in een heerlijk zonnetje vond de afronding van deze wijkaanpak plaats.

De wijk Hoonaart is mooi geworden!

De wijk Hoonaart is mooi geworden!

Nog geen 2 jaar geleden mocht ik, tijdens een bewonersbijeenkomst in de Petrakerk, ook aan de start van dit initiatief meewerken.

Mooie parkeerplaatsen.

Mooie parkeerplaatsen.

Al snel bleek toen dat bewoners niet alleen naar de gemeente keken om iets van hun wijk te maken, maar daar ook zelf aan mee wilden werken.

Samen met het opbouwwerk en Stichting Anders Spelen (een actieve vrijwilligersorganisatie) is veel geld bij elkaar gehaald om in deze wijk een uitdagende speelplek te realiseren.

Er is een prachtig bedrag bij elkaar gesprokkeld!

Er is een prachtig bedrag bij elkaar gesprokkeld!

Maar ook zijn de straten opgeknapt en is er een betere verkeerscirculatie, al kunnen op bepaalde plekken hulpdiensten nog geen goede doorgang vinden. En hulp die te laat komt moet altijd voorkomen worden. Ook minder validen zijn vooraf bij de plannen betrokken en hebben de knelpunten kenbaar gemaakt. Over de aandacht voor minder validen hebben wij in het najaar van 2014 een motie ingediend en we zijn heel blij dat ook met deze groep nu daadwerkelijk rekening gehouden wordt.

Duim 60Complimenten aan wijkbeheer en verantwoordelijk wethouder van Lith die voortvarend hebben aangepakt en ook nu, door de wijkverkenning, alles wat nog niet zo goed is meenemen en zullen aanpakken. Tenminste daar ga ik wel vanuit. Daarbij is het zinvol de bewoners in de buurt een belangrijke rol te geven bij het signaleren. Voorkomen is immers beter dan…

Daarbij denk ik ook aan de oplaadpaalkwestie: zou bewonersparticipatie vooraf niet veel beter zijn? Werk als afdelingen op dat gebied ook nauwer samen, dat geeft veel meer kracht en scheelt een hoop gezeur. Als buren het elkaar zo moeilijk maken om een eenvoudige parkeerplaats, dan besef je ineens weer hoe riant wij leven in Nederland. Van plannen maken tot kansen afwachten, initiatief nemen of doorschuiven, dat gevoel is mij deze week is ook bijgebleven.

Een welbestede week: werken aan een nieuw vrijwilligersbeleid samen met vrijwilligers en organisaties. Discussies die gevoerd moeten worden: wat is vrijwilligerswerk en waar stopt het? Wanneer worden banen door de vrijwilliger verdrongen en wordt de tegenprestatie als dwang ervaren. Zonder motivatie lukt het samenwerken echt niet.

Roos 300Samenwerken ook in de fractie, waarin we de Zomernota hebben doorgenomen en ik mijn voorbereiding op deze nota ook op tafel heb gelegd. Meer concrete voorstellen maken als PvdA, als logisch vervolg op ons ingediende en besproken Plan van de Arbeid. Door contacten in het hele land en informatie van PvdA Kamerleden blijken concrete projecten op het gebied van werkgelegenheid uitgevoerd te worden. De PvdA is immers een partij van doeners. WERK WERK WERK, dat klonk ook luid uit de coalitiepartij de VVD maar zij zien meer in lastenverlaging voor de bedrijven op het gebied van de OZB.

Het college vroeg ons een Zomernota voor kennisgeving aan te nemen met een enorm tekort. Nog meer tekorten? Waar dan het geld vandaan halen voor plannen: bedrijven belonen, ben ik voor, maar alleen wanneer zij zich ook manifesteren als sociaal ondernemer. Daarnaast liever een project waarin we jongeren, die lastig een passende baan vinden, een Startersbeurs geven om werkervaring op te doen, dan geld besteden aan een jongerenproject in het kader van meer sociale media en de hoge gemeentelijke kosten op het gebied van ICT.
Laatste raad Wubbo

Nu een notitie werkgelegenheid vanuit het college op zich laat wachten zullen we in de commissie WWR daarom zelf met vervolgvoorstellen komen. Wel is er de toezegging dat het Arbeids Ontwikkel Bedrijf na het zomerreces op de agenda komt.

Wubbo Tempel

Wubbo Tempel

Het was de laatste vergadering van de raad, die Wubbo Tempel als waarnemend burgemeester heeft voorgezeten. Voor hem vind ik het jammer dat hij niet verder kan maar natuurlijk zijn deze ervaringen kostbaar voor een nieuwe stap.

Van het plaatselijke naar het Europese niveau: de Grieken. Op het moment van dit schrijven nog geen beslissing maar wel de vraag om 54 miljard te lenen uit het Europese Noodfonds. Terwijl in Griekenland mensen wonen met zoveel geld dat ze het land gewoon overeind zouden kunnen houden.

Jeroen Dijsselbloem

Jeroen Dijsselbloem

Wie denkt niet terug aan de familie Onassis. Hebben de Grieken ook gewacht totdat deze mensen misschien te hulp zouden schieten? Dijsselbloem laat er geen twijfel hierover bestaan. De rederijen betalen geen belasting. Misschien nu toch een omslag? Schouders eronder en eerlijker delen, ook voor de Grieken.