Door op 20 november 2014

26 november – Kom je ook?

Als ook jij je zorgen maakt over de verharding van de maatschappij, help ons dan om de PvdA op het juiste spoor te houden. Denk en praat met ons mee, want: Samen werkt Beter!

Beste partijgenoten,

De PvdA, dat ben jij!

Op 17 en 18 januari 2015 vindt het volgende congres van onze partij plaats, en dat zal ergens over gaan. Het zal jullie niet ontgaan zijn dat onze partij zich in zwaar weer bevindt: samenwerken met de VVD, een partij die zeker niet onze natuurlijke bondgenoot is, moeilijke keuzes door de financiële staat van ons land, discussies over de integratie van Nederlanders van “andere” afkomst.

Het beleid dat de partij daarbij wil volgen, is het beleid dat onze leden willen, en dat wordt op het congres vastgesteld. Op dit congres zullen dan ook met name de volgende agendapunten behandelen:

  • De bakens verzetten & de economie terug naar de mensen; investeren in werk en innovatie
  • Politiek van waarde: hoe kan een einde worden gemaakt aan het machteloze gevoel? Hoe zorgen we voor meer zeggenschap van burgers, voor een gevoel van mede-eigenaarschap? Hoe zorgen we ervoor dat instituties (weer) dienstbaar zijn aan de mensen die erop zijn aangewezen, opdat zij het heft in eigen hand kunnen nemen?
  • Ledendemocratie: uit het geloof in meer ledendemocratie spreekt ook het vertrouwen in de wijsheid van PvdA-leden om te komen tot goede besluiten. Dit moeten we bereiken door debat, georganiseerde tegenspraak, besluitvorming, en daarmee aansturing van de PvdA politici.

Op het congres kunnen wij onze visie hierover inbrengen, maar dan moeten we onze reactie op de stukken vóór 1 december (door middel van amendementen) naar het partijbureau sturen, om er op 17 en 18 januari op het congres over te kunnen discussiëren. Als jullie congresafgevaardigde heb ik de behoefte jullie mening te weten over deze punten, en dat geldt ook voor de andere congresafgevaardigden van Voorne-Putten; daarom hebben wij besloten op heel korte termijn een gezamenlijke bijeenkomst voor alle PvdA-leden van Voorne-Putten te beleggen om onze visie op de stukken te bespreken:

Wanneer:
Woensdag 26 november 20:00 uur

Waar:
Ffractiekamer van de PvdA in het gemeentehuis van Spijkenisse
Raadhuislaan 106
3201 EL Spijkenisse

Wil je daarbij zijn? Je bent van harte welkom!

Je mag uiteraard op eigen gelegenheid gaan, maar je kunt je ook bij mij aanmelden zodat wij kunnen regelen dat je met iemand mee kan rijden.

Klik hier om de congresstukken te lezen!

Ik kan het niet genoeg benadrukken:
Als de sociale wereld je lief is.
Als je leeft vanuit sociaaldemocratische principes.
En als ook jij je zorgen maakt over de verharding van de maatschappij, help ons dan om de PvdA op het juiste spoor te houden.
Denk en praat met ons mee, want: Samen werkt Beter!

Daan Dankaart
Congresafgevaardigde PvdA Hellevoetsluis