20 november – Een historische dag…

Door Betty van Viegen op 30 november 2018

Een historische dag…

Na 150 jaar, en veel mislukte pogingen, is het nu zover, de benoeming van de burgemeester staat niet langer in de grondwet. Dat betekent dat de manier waarop de burgemeester wordt benoemd nu via een gewone wetswijziging geregeld kan worden.

De discussie riep ook deze keer veel emoties op. D’66 moest haar “kroonjuweel” binnenhalen, en niet alle coalitiepartijen stonden te trappelen. Maar het lag niet alleen in Den Haag gevoelig ook de verenigingen van burgemeesters, wethouders en raadsleden roerden zich.

Hun verzet heeft de Senaat niet kunnen overtuigen maar er misschien wel mede toe geleid dat de minister duidelijke toezeggingen heeft gedaan. Zoals: de huidige positie van de burgemeester in het lokaal bestuur, een positie die door de inwoners gewaardeerd wordt, moet blijven. Het behoud van de relatief onafhankelijke positie van de burgemeester, hij of zij moet vooral de verbindende bestuurder van ALLE inwoners zijn en blijven. Nieuwe wetgeving, op korte termijn voor de gekozen burgemeester zal er niet komen.

Ik deel de mening van de senaatfractie van de PvdA dat je de benoeming van de burgemeester niet geïsoleerd  kunt behandelen zonder na te denken over de rol van de raad en de wethouders. Een visie op de toekomst van de lokale democratie en haar bestuur moet er komen. Uit die visie moet dan ook duidelijk worden welke plaats de burgemeester in het gemeentebestuur inneemt en welke aanstellingswijze daar bij hoort.

In onze partij zal de discussie gevoerd moeten worden. Met alleen tegenstemmen kom je er niet. In die discussie dient de vraag centraal te staan of het lokale bestuur er beter van wordt. Laat de komende periode de raad de burgemeester benoemen (iets wat nu in de praktijk al gebeurd) misschien als tussenoplossing of…

De toekomst zal het leren, maar laat de discussie daarover niet opnieuw 150 jaar duren…

Betty van Viegen

Betty van Viegen

Klik hier voor ons Privacy- en cookiebeleid.

Meer over Betty van Viegen