Door Henk Tamboer op 27 december 2013

Keek op de Week – 27 december…

Keek op de Week – 27 december…

Deze week gebeurt er weinig in bestuurlijk Hellevoetsluis. Iedereen is bezig met de feestdagen. Toch neemt het aantal daklozen toe, is het aantal gedwongen huisuitzettingen sterk gestegen en worden in 2015 de sportclubs bedreigd in hun bestaan door het intrekken van de jeugdsubsidies enz. enz.

De week van…
Henk Tamboer…

ScroodgeDeze week gebeurt er weinig in bestuurlijk Hellevoetsluis. Iedereen is bezig met de feestdagen. Het begon zondag al met een concert in Oostvoorne waar mijn kleindochter deelnam in een pianoconcert met haar medeleerlingen. De stukken waren geprogrammeerd rond het aloude kerstsprookje van Charles Dickens, waarin Scrooge het licht ziet en hij hebzucht, onverschilligheid en vele andere slechte eigenschappen achter zich laat en een beter mens wordt. Natuurlijk vond ik mijn kleinkind tot de beteren behoren maar dat is geen objectief oordeel.

Wel was het de aanleiding voor een reflectie op de situatie in Hellevoetsluis. Bij de aanbieding van de begroting voor 2014 presenteerde het college een lijst met prestaties die tot stand zijn gekomen in de afgelopen beleidsperiode. Ik herkende nog veel onderwerpen waaraan ik in de tijd voor dit college zelf nog heb meegewerkt. Niet vermeldt staan onderwerpen die mij sindsdien veel meer bezig hebben gehouden en waaraan de PvdA wel de nodige aandacht heeft proberen te krijgen, maar waarvoor door de stemverhoudingen in de gemeenteraad geen resultaat kon worden geboekt.

DaklozenZo neemt het aantal daklozen toe, is het aantal gedwongen huisuitzettingen (ook gezinnen met kinderen!) sterk gestegen, zijn de achterstanden bij de schuldhulpverlening nauwelijks verminderd, zijn de voorzieningen voor minima beperkt tot het wettelijke minimum, verloedert de buitenruimte zienderogen, kwam er geen discotheek, werd de Noordelijke randweg niet aangelegd, moesten diverse sociaal-culturele instellingen hun deuren sluiten of activiteiten afbouwen, worden in 2015 de sportclubs bedreigd in hun bestaan door het intrekken van de jeugdsubsidies enz. enz.

De lijst is nog langer wanneer ik bedenk dat ook de fietsenstalling in het winkelcentrum moest worden gesloten en daarmee hier en ook bij andere instellingen Melkertbanen werden geschrapt waardoor de gemeente nu bijstandsuitkeringen moet verlenen en een geringe besparing ertoe heeft geleid dat veel maatschappelijk nuttig werk niet meer wordt verricht. Ook de alom geprezen voedselbank is in de problemen doordat ze niet veel langer in hun huidige onderkomen kunnen blijven: het onderhoud wordt te duur.

Geld in het water gooienDit alles staat in schrille tegenstelling tot de miljoenen, die in de vesting zijn geïnvesteerd; in het water zijn gevallen door het zoeken naar niet bestaande bommen, het asfalteren van wegen waar opknappen van de klinkerbestrating in vele wijken urgenter is, de ontwikkeling vaneen abnormaal groot industrieterrein waar geen vraag naar is.

Maar met trots kon het college melden dat we bijna de goedkoopste gemeente in Nederland zijn. Geen wonder.

CrisisAl deze uitgaven weerspreken de bewering dat er nu eenmaal crisis is en er dus bezuinigd moet worden. Nee, er worden keuzes gemaakt en dat zijn niet de mijne. Ieder weldenkend mens begrijpt dat het roer om moet. De komende vier jaren zullen ook met de PvdA in het college te kort zijn om de aangerichte schade te herstellen, maar dan is er weer uitzicht op verbetering op de langere termijn.

Helaas heeft de kerst nog niet zichtbaar bijgedragen aan bezinning bij de coalitie en moeten we nog maar op sprookjes hopen.

Men vroeg mij recentelijk eens waarom ik mij voor de komende periode gezien mijn leeftijd toch weer kandidaat heb gesteld voor de gemeenteraad. Welnu ik heb gezien het voorgaande geen zin me verder achter de geraniums te zitten verbijten, maar wil er iets aan doen.

Voor nu wens ik iedereen alvast een goede jaarwisseling
en gun ik iedereen een crisisvrij 2014.