Door op 10 december 2013

Buurtonderzoek Melkweg e.o.

Tien dagen geleden bezochten de vrijwilligers van PvdA Hellevoetsluis de bewoners van de Melkweg en omliggende straten. Zij gingen daar met 67 van hen het gesprek aan over het wel en wee van de wijk, wat de lokale politiek moet aanpakken, en hoe zij betrokken zijn bij mantelzorg.

 

Plus- en minpunten

PLUSMIN1

Als grootste pluspunt kwam naar voren dat het een Rustige Woonomgeving (45%) is; met name de bewoners van de laagbouw aan de Melkweg roemen vrijwel unaniem dit aspect. Als goede tweede pluspunt kwam Sociale Cohesie met 22% uit de bus; overigens opvallend dat dit aspect met 9% ook in de top-4 van de minpunten van de wijk naar voren kwam, terwijl daarbij ook geen duidelijke scheiding was tussen de laagbouw en de flatjes. Blijkbaar is het gevoel hierover individueel heel verschillend.

De grootste minpunten waren Overlast (31%) en Verkeersveiligheid  (16%).

De Overlast betreft voornamelijk lawaai en kapot glas van hangjongeren op het basketbalveldje langs het Trambaanpad. De overlast van drugsgebruik en drugsdealen is aanmerkelijk minder dan enkele jaren geleden toen we deze buurt bezochten; alhoewel het nog wel een enkele maal as minpunt genoemd wordt, heeft het op dit gebied ingezette handhavingsbeleid  blijkbaar zijn vruchten afgeworpen.

Verkeersveiligheid komt als tweede uit de negatieve punten met weliswaar een relatief lage score, maar dit beeld wordt heel anders als we meer in detail kijken naar de laagbouw langs doorgaande delen van de Melkweg: daar klaagt bijna iedereen over te hard rijden, en houden zij hun hart vast dat er niet een keer een kind onder een auto (of brommer) komt.

Hondenpoep komt ook, zoals bij bijna elk wijkbezoek, weer teveel in de klachtenriedel voor: men klaagt dat er (veel) te weinig wordt gehandhaafd. Bij dit aspect wordt echter ook vaak genoemd dat ook katten voor de nodige overlast zorgen: deze dieren willen nog wel eens de gewoonte hebben om hun ontlasting achter laten in tuinen (of zandbakken) van de buren.

Het Onderhoud Openbare Ruimte kwam niet in de negatieve Top-4 voor; dit stond met 6% op de vijfde plaats, mMeubilair afvalaar daar valt toch nog wel iets meer over te zeggen. Het viel op dat dit aspect in de gesprekken toch wat vaker aan de orde komt, en wel met name met betrekking tot de slechte en verzakte bestrating. Verder storen een aantal bewoners zich aan de troep die er vaak ligt rond de ondergrondse containers, waarbij soms hele meubilairs liggen te wachten op afvoer.

De PvdA Hellevoetsluis zal deze resultaten doorgeven aan de instanties die hier iets aan zouden moeten doen. Wij zullen hierbij de vinger aan de pols houden.

Mantelzorg

Op de vraag of men op de een of andere manier bij mantelzorg is betrokken, gaf eenderde van de bewoners aan hier iets mee te maken te hebben: 27% is mantelzorger, terwijl 6% mantelzorg ontvangt. Vaak gaat het dan om familierelaties in de eerste lijn (ouders/kinderen), en in veel mindere mate tussen buren of lossere kennissen. Vaak wordt dit niet als een zware opgave ervaren en geeft men aan dat men het wel graag doet. In enkele gevallen was er wel spraken van overbelasting, of was men voor deze mantelzorg gedwongen regelmatig aanmerkelijke afstanden af te leggen.

In een aantal individuele gevallen zal de PvdA Hellevoetsluis de betreffende bewoners nog voorzien van nadere informatie of tips over mantelzorg.

Bijlagen

Buurtonderzoek Melkweg 2013, de details

Overzicht van geanonimiseerde antwoorden

Terugkoppeling Melkweg, de flyer

Enquete Melkweg, het gebruikte formulier