PvdA in Briels Nieuwsland…

21 november 2019

PvdA gaat praten met inwoners Brielle…
Artikel overgenomen uit Briels Nieuwsland

donderdag 21 november 2019

In Brielle gebeurt behoorlijk veel. Soms zijn we tevreden en goed gemutst. Dan weer ergeren ons groen en geel. Deze variant op een bekend rijmpje van een beroemd cabaretier uit Almelo geeft in de kern de reden van de stadsgesprekken aan, zoals de Brielse PvdA die gaat organiseren.

Fractievoorzitter Ben van Stijn zegt daarover: “in de tijd dat ik nu fractievoorzitter ben, ben ik er steeds meer achter gekomen dat er in Brielle veel gebeurt.” Daarna legt hij uit, dat tegenstanders over veranderingen die plaats vinden of over besluiten zich meestal wel laten horen. Dat vindt hij prima. Dat moet, wat hem betreft, vooral zo blijven. Wat van Stijn wel eens mist zijn de meningen van mensen die juist blij zijn met veranderingen. “Waarom zijn ze daar blij mee, vraag ik me af.” Ook wil hij graag weten waarom de inwoners van Brielle, Vierpolders en Zwartewaal juist tevreden zijn het handhaven van bestaande besluiten. “Noem dat maar de zwijgende meerderheid.”

“Aangezien we met z’n allen bezig zijn met de toekomst en alles wat we nu doen effect heeft op morgen en overmorgen, ben ik ook reuze benieuwd naar wat jongeren willen en wat ze denken.” Bij de stadsgesprekken gaat de PvdA dus op zoek naar meningen, nieuwe ideeën, visies van jongeren en de opmerkingen en gedachtes van jongeren en de zwijgende meerderheid.

Van Stijn: ‘je hoort wel eens dat jongeren eerst maar moeten leren zich te gedragen, hun eigen kamer op te ruimen en moeten leren wat respect is. Dat zal allemaal waar zijn, maar daar mag het niet stoppen. Jongeren kijken fris naar wat er om hen heen gebeurt. Jongeren zijn nog niet belast met wat er ‘vroeger’ allemaal anders en beter was. Voor de PvdA allemaal redenen juist ook de jongeren de kans te geven te zeggen wat ze op hun lever hebben over onderwerpen die er toe doen.”

Iedereen die dat wil moet de kans krijgen te zeggen wat hij of zij wil. Van Stijn zegt: “als de PvdA dat zetje in de rug kan geven, dan doen ze dat graag. Wat de inwoners denken, willen en voelen is belangrijk bij de meningsvorming in de politiek.” Waar zijn de mensen die een mening hebben, maar er niet mee te koop lopen?

Iedereen die dit artikeltje heeft gelezen, krijgt de kans zijn of haar eigen zegje te doen. Van Stijn: “wat gezegd wordt, verdwijnt niet onder in een la, maar wordt gepubliceerd en wordt de komende jaren ‘meegenomen’ bij de ontwikkeling van nieuwe plannen en besluitvorming van de PvdA .” Dat moet voldoende aansporing zijn om te bellen of te schrijven.

Zijn er Briellenaren, inwoners van Zwartewaal of Vierpolders die hun zegje willen doen? Schroom niet Ben van Stijn te bellen of een berichtje te sturen: Benvanstijn@gmail.com of telefoonnummer 06 – 248 86 323

Overgenomen uit Briels Nieuwsland