Keek op de Week – 20 oktober…

Door Ronald Vermeulen op 20 oktober 2019

Keek op de week…
Ronald Vermeulen

De fractie van de PvdA Brielle is via Facebook een offensief begonnen om inwoners van de gemeente Brielle bij onderwerpen die in de gemeente Brielle spelen,  te betrekken. Inmiddels hadden we tijdens onze laatste fractievergadering 11 van de 15 geïnteresseerden kunnen lokken om kennis met elkaar te maken en om elkaar beter te leren kennen.

Hoe kregen we deze mensen enthousiast:

Via Facebook kreeg ik – zoals iedereen – de vraag of ik bepaalde personen kende.  Ik keek dan naar die personen of ze maatschappelijk betrokken waren,  wat ik uit hun reacties kon halen op FB.

Vervolgens benaderde ik hen via Messenger als raadslid van de gemeente Brielle of vroeg ze te vriend op FB met de vraag of ze mee willen denken met onderwerpen die zich in de gemeente Brielle afspelen. Op 1 na reageerde een ieder enthousiast en gaven aan mee te willen denken.

Een iemand vroeg of er verkiezingen aankwamen, omdat zij gewend was dat de politiek alleen naar buiten kwam als er verkiezingen waren. Ik kon haar verzekeren dat dat nog 2 jaren duurt en dat wij ook tussendoor naar onze inwoners willen komen luisteren.  Deze persoon reageerde verbaasd en vertelde dit nog nooit meegemaakt te hebben.

Ook tijdens de fractievergadering, waar een ieder zich voorstelde, was men positief. VERBINDEN liep eigenlijk als een rode draad door deze ontmoeting.  Men gaf aan mee te willen praten over de plannen die op stapel staan in het centrum van Brielle, maar ook over de bio stookinstallaties die er mogelijk aankomen. Een leuk stel enthousiaste mensen die we graag betrokken houden en mogelijk in de toekomst kunnen behouden voor onze fractie.

Daarnaast heeft de fractie PvdA Brielle een denktank om zich heen georganiseerd. Mensen die op allerlei vlakken hun verdiensten hebben bereikt in de politiek maar ook juristen, iemand van het vakbondsbestuur,  een ambtenaar van de EEG, een oud-burgemeester en medici. Waar de fractie niet de kennis heeft van een bepaald onderwerp, kan de fractie dan een beroep doen op hun denktankleden.