Algemene Beschouwingen H’sluis…

Door Daan Dankaart op 9 november 2018

Algemene beschouwingen PvdA (ingekorte tekst)

Een nieuwe raad en een nieuw college. Na 8 maanden ligt er een eerste begroting die voldoende aanknopingspunten biedt om een eerste beeld van de bedoelingen te hebben en om eigen inbreng op te kunnen formuleren. ZEKER ZIJN is daarbij het sleutelwoord.  Zekerheid voor de inwoner van 0 tot 107 jaar, en verder.

Bestuur en Organisatie
ZEKER ZIJN van deugdelijk bestuur. PvdA Hellevoetsluis was, is en blijft voor een bestuurlijke herindeling op Voorne. Zorgelijk is dan ook de waarneming van de kwartiermaker WOV dat onder meer het onderlinge wantrouwen deze ontwikkelingen danig verstoorden. College, doe er wat aan en stap over je eigen schaduw heen.

Leven
ZEKER ZIJN van een onbekommerde kindertijd. Kinderarmoede is nog steeds een probleem. De landelijke overheid heeft daarvoor in de vorige regeringsperiode een forse investering gedaan naar de gemeenten toe, de Klijnsmagelden.

ZEKER ZIJN van zorg dichtbij. Een belangrijke pijler van de zorg is het snel signaleren van problemen vanuit de 0-de lijn. Dat vereist heel veel inzet dichtbij de mensen in de wijk.

ZEKER ZIJN van een menswaardig inkomen. Tijdens de crisis werden allerlei minimaregelingen beperkt. Nu de maatschappij langzamerhand meer ademruimte heeft gekregen is het moment aangebroken ook de mensen onderaan de inkomensladder daar in enige mate van laten meedelen.

ZEKER ZIJN van een groene omgeving. Ons voorstel is om de scholen ruimte te geven om hun directe omgeving te adopteren ten behoeve een groene omgeving.

ZEKER ZIJN van een breed sportaanbod. Vanaf 2012 is de sportstimuleringssubsidie blijven hangen op €35.000, en ook voor de komende jaren is er geen toename in het vooruitzicht gesteld.

ZEKER ZIJN van een kindwaardig leven. Ook in Hellevoetsluis wonen al vele jaren vluchtelingen uit onveilige landen. Kinderen zijn hier geboren dan wel na ruim tien jaar volledig ingeburgerd.

ZEKER ZIJN van laatste zorg dichtbij, Hospice op Voorne. De laatste stap op weg naar het einde zou op z’n minst in eigen omgeving moeten zijn.

ZEKER ZIJN van een kloppend hart, AED bereikbaar. Hartfalen vereist zeer snel ingrijpen; letterlijk telt elke minuut.

Wonen
ZEKER ZIJN van betaalbare huizen. De PvdA wil dat iedereen in een betaalbaar huis kan wonen.

ZEKER ZIJN van goed afvalbeleid. Onze gemeente staat op het punt grote aanpassingen te doen in het afvalbeleid. Optimaal scheiden is van het grootste belang en daar is al beleid voor gemaakt.

ZEKER ZIJN van waardevolle kleine kernen. Behalve de ‘hoofdstad’ Hellevoetsluis, bestaat onze gemeen ook uit een aantal kleinere kernen. Soms omdat ze los liggen van de hoofdstad, zoals Oudenhoorn; soms ook door een nog steeds bestaand eigen karakter, zoals Nieuwenhoorn en ook Nieuw-Hellevoet.

Middelen
ZEKER ZIJN van een evenwichtige begroting. Het is een goede zaak dat de begroting van Hellevoetsluis op langere termijn sluitend is.

Klik hier voor de volledige tekst van de Algemene Beschouwingen.

Door ons ingediende (en waarvan 3 aangenomen) Moties:
Klik hier voor de motie Kinderpardon
Klik hier voor de motie Minima
Klik hier voor de motie Hospice
Klik hier voor de motie Hart Veilig

Daan Dankaart

Daan Dankaart

Fractievoorzitter Ombudsteam Campagneteam

Meer over Daan Dankaart